Dự án Không ngừng học

Học, học nữa, học mãi.
Việc học là không bao giờ ngừng.